Polski Związek
Motorowy

Jesteś tutaj Regulamin Złote Koło

Regulamin ZŁOTE KOŁO 2011

Regulamin Konkursu Polskiego Związku Motorowego
i Stowarzyszenia Auto Klub Dziennikarzy Polskich
"ZŁOTE KOŁO 2011"

Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego (PZM)
oraz
Stowarzyszenie Auto Klub Dziennikarzy Polskich (AKDP)
ogłaszają konkurs dziennikarski
"Złote Koło 2011".
 

1. Uczestnikami konkursu są dziennikarze - autorzy tekstów, zdjęć, materiałów radiowych i telewizyjnych oraz wydawcy czasopism, książek, stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe i portale internetowe.

2. Konkursem objęte są publikacje o tematyce motoryzacyjnej zawierającej się w statutowej działalności PZM, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, edukacji motoryzacyjnej, sportów motorowych i turystyki.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach:
- wydawnictwa periodyczne
- książki
- elektroniczny przekaz medialny
- radio i TV

4. PZM i AKDP powołają Kapitułę Złotego Koła. Do Kapituły wejdą osoby o uznanym autorytecie w środowisku dziennikarzy motoryzacyjnych, przedstawiciele PZM oraz AKDP. Wśród kryteriów ocen materiałów konkursowych szczególne znaczenie będzie miała znajomość problematyki motoryzacyjnej, trafność w ujęciu tematu, skutek publicystyczny i doskonałość warsztatu dziennikarskiego.

5. Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, wydawcy i kierownictwa redakcji, Zarządy Okręgowe PZM, Zarządy Oddziałów AKDP. Termin składania upływa z dniem 30 marca 2012 r. Kapituła będzie oceniała jedynie prace publikowane w roku 2011. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2012 r.

6. Kryteria i nagrody:

- W kategorii wydawnictw periodycznych Kapituła będzie oceniała teksty i fotografie jako niezależne wypowiedzi dziennikarskie. Nagroda zostanie przyznana za najlepszy materiał: tekst, zdjęcie lub zestaw zdjęć. Nagroda może być przyznana dziennikarzowi za jego twórczość lub wydawcy za umożliwiane twórczej pracy dziennikarskiej.

- W kategorii książek pod uwagę będą brane jedynie te pozycje, które w roku 2011 zostały wydane po raz pierwszy lub zostały wznowione jako edycje znacznie zmienione lub rozszerzone.

- W kategorii elektronicznych przekazów medialnych ocenie podlegać będą wyłącznie publikacje w Internecie; mogą być to pojedyncze materiały tekstowe, jak i zestawy czy serie tekstów lub fotografii lub też tworzenie i utrzymywanie witryny internetowej.

- W kategorii radio i TV ocenie podlegać będą wszelkie formy pracy dziennikarskiej spełniające kryteria konkursu. W tej kategorii mogą być przyznane równorzędne nagrody dla dziennikarzy publikujących w TV oraz w radio.

- Kapituła może nie przyznać nagród we wszystkich kategoriach lub przyznać więcej niż jedną nagrodę w wybranej kategorii. Kapituła może również zmienić wysokość nagród i wyróżnień w każdej z kategorii.

Autorzy prac wyrażając zgodę na udział w konkursie wyrażają zarazem zgodę na wykorzystanie ich prac w publikacjach promujących konkurs Złote Koło oraz Polski Związek Motorowy.

 

 

Słowa kluczowe: Złote Koło Regulaminy

Do góry

 

 

Partnerzy:

Autoklub.pl GSMP Wyscigigorskie.pl RajdowyPuchar.pl rsmp.info rsmp.pl Ice Racing Sanok 2012


ATV Polska