Polski Związek
Motorowy

Jesteś tutaj Strona główna 7. runda Platinum RSMP - 37. Rally Kosice

7. runda Platinum RSMP - 37. Rally Kosice

Z dnia: 2011-09-30

Główna Komisja Sportu Samochodowego przedstawia poniżej kilka istotnych informacji dla zawodników zainteresowanych udziałem w 7 rundzie RSMP – 37 Rajdzie Koszyc.

1. Rajd Koszyce jest 9 rundą FIA CEZ TROPHY, 6 rundą Mistrzostw Słowacji oraz 7 rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i zostanie rozegrany w dniach 14-15 października 2011. Wszystkie informacje (regulamin, program, komunikaty, harmonogram czasowy, druk zgłoszenia do Mistrzostw Słowacji itp.) są dostępne pod adresem link zewnetrznywww.rallye.sk

2. Zawodnicy zgłoszeni do 7 rundy RSMP, wpłacają wpisowe wg regulaminu ramowego RSMP 2011 i klasyfikowani są jednocześnie w FIA CEZ TROPHY. Zawodnicy którzy chcą zostać sklasyfikowani dodatkowo w Mistrzostwach Słowacji, muszą powiększyć swoje wpisowe o kwotę 300,00zł oraz wypełnić jako dodatkowy, formularz zgłoszenia do Mistrzostw Słowacji znajdujący się na stronie internetowej organizatora pod adresem : link zewnetrznyhttp://www.prihlaska-sams.sk/prihlaska.php?id=35

3. Wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia się zawodników do 7 rundy RSMP na 37 Rajd Koszyce dostępne są na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowego pod adresem link zewnetrznywww.pzm.pl w zakładce „samochody-sport samochodowy”.

4. Ostateczny (2)termin zgłoszeń upływa w dniu 30 września 2011 o godzinie 24:00. Wypełniony formularz zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpisowego oraz skanami dokumentów wymaganych regulaminem ramowym RSMP 2011 wraz z ewentualnym zamówieniem dodatkowej powierzchni i/lub sąsiadującym stanowiskiem w Parku Serwisowym muszą zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres mailhomologacje@pzm.pl w terminie zgłoszeń. Oryginał zgłoszenia zawodnicy przedkładają w Biurze Rajdu w Koszycach podczas odbioru dokumentów do zapoznania z trasą

5. Wysokości wpisowego na 7 rundę RSMP podczas Rajdu Koszyce oraz nr rachunku bankowego na który należy je wpłacić podane są w formularzu zgłoszenia. Aby ułatwić identyfikację wpłat i przyspieszyć otrzymanie FV zobowiązuje się wszystkich zgłaszających do umieszczenia na dowodzie wpłaty dopisku: wpisowe i/lub opłaty Rajd Koszyce 2011.

6. Informuje się wszystkich zawodników RSMP że podczas Rajdu Koszyce będą czynne w Centrum Kierowania Rajdem (CKR) specjalne nr telefonu służące do :
+421 904 297 344 – informacja o wypadku
+421 917 671 777 – wycofanie z rajdu

7. GKSS działając w porozumieniu z Organizatorem Rajdu Koszyce informuje jednocześnie :

7.1 Ilość przejazdów zapoznawczych każdego Odcinka Specjalnego nie jest limitowana.

7.2 Niektóre Odcinki Specjalne częściowo a inne w całości przebiegają po drogach prywatnych gdzie dopuszczalna prędkość jazdy podczas zapoznania nie może przekroczyć 40 km/h. Obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy pod prąd Odcinków Specjalnych za wyjątkiem OS 1,4 Rankovce oraz OS 8,10 Banske. Każdy przypadek złamania powyższego (zgodnie z pkt.9.3 regulaminu zawodów) skutkuje wysokimi karami płatnymi na miejscu gotówką w Euro.

7.3 Przed 37 Rajdem Koszyc oficjalny odcinek testowy organizatora nie jest organizowany. Jednak firma współpracująca może zorganizować odcinek testowy w czwartek 13 października w godzinach 10:00-16:00 na odcinku drogi długości 5,5 km. Udział w tym odcinku musi zostać potwierdzony pocztą e-mail podczas wysyłania zgłoszenia z dokumentami i jest płatny w biurze rajdu w Koszycach kwotą 100 Euro. Ilość przejazdów testowych wynosi maksymalnie x 4.

7.4 Kary za naruszenie bądź potrącenie szykany będą naliczane zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Słowacji 2011. Każda szykana składać się będzie z kilku słupków opon ustawionych na oznaczonych namalowanymi na jezdni „okręgami”. Przyjmuje się, że naruszenie szykany to przesunięcie jednego słupka na zaznaczonym „okręgu”. Kara za naruszenie szykany wynosi 10s za pierwsze naruszenie i 30s za każde kolejne. Potrącenie szykany to przesunięcie więcej niż jednego słupka opon na zaznaczonych „okręgach” a kara za potrącenie wynosi 30s za pierwsze zdarzenie i 60s za każde następne. Kary dotyczą tylko i wyłącznie szykan zaznaczonych w książce drogowej – „Retarders”.

7.5 Kaucja za obowiązkowy monitoring GPS firmy Autoquard wynosi 50 Euro. Kaucja zostanie zwrócona w biurze rajdu po zwróceniu urządzenia.

7.6 Zespól techniczny każdej załogi musi posiadać w Parku Serwisowym worek na śmieci pojemności minimum 150l. Po zakończeniu pracy śmieci muszą być złożone we wskazanym przez organizatora miejscu.

7.7 Wszystkie informacje o opłatach na autostradach i drogach płatnych na Słowacji zainteresowani znajdą pod adresem: www.emyto.sk/web/quest/home

10. Aby ułatwić poruszanie się i kontakty z organizatorem Rajdu Koszyce, GKSS deleguje do obsługi zawodników RSMP dwie osoby jako tłumaczy i opiekunów. Dane kontaktowe tych osób zostaną podane w terminie późniejszym.

Pobierz dokumenty:

- PDFKomunikat GKSS nr 8/2011

- PDFRegulamin Rajdu Koszyce

- PDFRally guide

- WordDruk zgłoszenie

- WordWniosek wspólnego serwisu

- WordZamówienie dodatkowej powierzchni

- WordKarta OA i BK

- WordKarta wyposażnia bezpieczeństwa osobistego kierowcy

Do góry
/userfiles/2011-grafika/samochody/loga_banerki/Kosice158_mini.jpg

 

 

Partnerzy:

Autoklub.pl GSMP Wyscigigorskie.pl RajdowyPuchar.pl rsmp.info rsmp.pl Ice Racing Sanok 2012


ATV Polska